ბოლნისის მუნიციპალიტეტი აცხადებს აუქციონს

0

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ინიცირებულ, 2019 წლის 6 თებერვლის 17.00 საათიდან 15 თებერვლის 17 საათამდე, აუქციონზე მოხდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების იჯარა

აუქციონი
დასახელება:
სოფელ სამწევრისში მდებარე 7700,00 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა 80.07.69.187 საბაზრო ღირებულება – 15765 ლარი, საწყისი საიჯარო გადასახადი – 850 ლარი; გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობა – 300 ლარი; ბიჯის თანხა – 50 ლარი;
. სოფელ ძველ ქვეშში მდებარე 65243.00 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 80.10.67.200; საბაზრო ღირებულება – 29,359.35 ლარი, საწყისი საიჯარო გადასახადი – 1600 ლარი; გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობა – 500 ლარი; ბიჯის თანხა – 100 ლარი;
სოფელ დარბაზში მდებარე 10598,00 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 80.12.61.065; საბაზრო ღირებულება – 4,769.10 ლარი, საწყისი საიჯარო გადასახადი – 250 ლარი; გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობა – 100 ლარი; ბიჯის თანხა – 20 ლარი;
. სოფელ დარბაზში მდებარე 1620,00 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 80.12.68.128; საბაზრო ღირებულება – 729.00 ლარი, საწყისი საიჯარო გადასახადი – 50 ლარი; გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობა – 20 ლარი; ბიჯის თანხა – 5 ლარი;
სოფელ დარბაზში მდებარე 24935,00 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ 80.12.61.063; საბაზრო ღირებულება – 11,220.75 ლარი, საწყისი საიჯარო გადასახადი – 600 ლარი; გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობა – 200 ლარი; ბიჯის თანხა – 40 ლარი;
სოფელ დარბაზში საექიმო ამბულატორიის პირველ სართულზე განთავსებული 102.03 კვ.მ. არასაცხოვრებელი ფართის, ს/კ 80.12.67.002; საბაზრო ღირებულება – 8162,4 ლარი, საწყისი საიჯარო გადასახადი – 1100 ლარი; გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობა – 350 ლარი; ბიჯის თანხა – 60 ლარი;

დაინტერესებული პირები ესტუმრეთ ვებ გვერდს- Eauction.ge


Share.

Leave A Reply