სოფელ ტალავერში მდებარე 19700 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სათიბი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთის იჯარით გაცემის მიზნით აუქციონი გამოცხადდა

0

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ტალავერში მდებარე 19700 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სათიბი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთის იჯარით გაცემის მიზნით აუქციონი გამოცხადდა.

  • იჯარის ვადა – 15 წელი;
  • მითითებულია საწყისი წლიური საიჯარო ქირა.
  • საიჯარო მიწის ნაკვეთის ნაყოფიერებისა და ხარისხის გაუარესების შემთხვევაში ქონების მმართველი უფლებამოსილია ვადაზე ადრე შეწყვიტოს საიჯარო ხელშეკრულება, შეტყობინების მიღების დღიდან ერთ თვეში. ქონებაზე გაწეული ხარჯები არ ანაზღაურდება.

დეტალები იხილეთ ბმულზე


Share.

Leave A Reply